7.11.2011
Ministerstvo dopravy dosáhlo schválení dalších dvou velkých projektů OPD
11. 11. 2011 – Tisková zpráva – V průběhu minulého týdne Evropská komise potvrdila dalších více než 7 miliard Kč z prostředků EU na velké dopravní projekty České republiky. Konkrétně se jedná o projekt „D1, stavba 0135 Kroměříž - Říkovice a R55, stavba 5503 Skalka-Hulín“, na který Evropská unie přispěje částkou přes 6 miliard korun a „Modernizace západní části Praha hl.n., 2.část nást. I - IV“. Oba projekty jsou již stavebně dokončeny a uvedeny do provozu.


Z pohledu realizace Operačního programu Doprava je významné zejména schválení projektu „D1 Kroměříž - Říkovice, R55 Skalka – Hulín“. Tento projekt má ze všech deseti doposud schválených velkých projektů OPD největší příspěvek EU. Zároveň se také jedná o druhý silniční projekt, který byl ze strany EK schválen.

„Projekt D1 a R55 u Kroměříže je důkazem, že se nám daří dojednat s Evropskou komisí schválení i takto velkých a poměrně komplikovaných staveb. Věřím, že tento trend bude úspěšně pokračovat a v brzké době se dočkáme schválení některého z dalších 12 aktuálně projednávaných velkých dopravních projektů“, uvedl ministr dopravy Pavel Dobeš.

Dostavbu úseků dálnice D1 a silnice R55 ocení především řidiči cestující do Zlína. Komunikace výrazným způsobem zkrátila cestovní dobu a odvedla dopravu mimo města a obce. Dálnice D1 se realizací tohoto projektu prodloužila o 11,3 km, R55 pak o 10,8 km. V rámci projektu vzniklo i množství mostů a bezpečných mimoúrovňových křižovatek.

Schválení velkého projektu „Modernizace západní části Praha hl. n., 2. část, nástupiště I–IV“ přinese České republice příspěvek EU ve výši 970 milionů korun. Tento projekt přinesl zejména podstatné zvýšení bezpečnosti a komfortu provozu a zajištění odpovídající kapacity železniční stanice.

Více informací o projektech: 
D1, stavba 0135 Kroměříž-Říkovice a R55,stavba 5503 Skalka-Hulín

Modernizace západní části Praha hl.n., 2.část nást. I - IV