12.3.2012
MD se připravuje na čerpání evropských peněz od roku 2014
12.3.2012 - Ministerstvo dopravy se intenzivně připravuje na možnost čerpání prostředků z fondů EU od roku 2014. Jedním ze zásadních podkladů pro toto čerpání jsou Dopravní sektorové strategie, 2. fáze.


Od materiálu očekává ministerstvo dopravy nastavení koncepčního přístupu k rozvoji dopravní infrastruktury. „Z tohoto důvodu je celý proces přípravy takového koncepčního dokumentu od začátku konzultován se zástupci Evropské komise a agentury JASPERS při Evropské investiční bance,“ uvedl k tomu ministr dopravy Pavel Dobeš.

Na dokumentu se budou podílet v pracovních skupinách přední odborníci na resort dopravy nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Ministerstvo je přesvědčeno, že tento otevřený přístup povede ke zpracování kvalitního díla umožňující bezproblémové čerpání prostředků z EU. Také si od toho slibuje koncepčnější způsob přístupu ke kvalitnímu zajištění dopravní infrastruktury, která je základem posílení konkurenceschopnosti České republiky.

Materiál Dopravní sektorové strategie byl rozdělen na dvě fáze. První fáze byla zpracována v roce 2009 jako podklad pro čerpání současného OPD. Po dopracování 2. fáze s podtitulem „Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury pro období 2014 – 2020“ vznikne zásadní dokument, jehož zpracování si vyžadují především potřeby koncepčního přístupu k investicím do dopravní infrastruktury včetně transparentního určení prioritních projektů. „Na tento fakt klade silný důraz Evropská komise, která si tento dokument vyžádala jako podklad pro uvolňování finančních prostředků z fondů EU. I z tohoto důvodu Evropská komise uhradí 85 % nákladů z prostředků Technické pomoci současného Operačního programu Doprava,“ uvedl ministr Dobeš.