16.1.2014
MD loni výrazně zrychlilo čerpání peněz z EU - získalo téměř 40 miliard korun
Ministerstvo dopravy získalo loni z evropských fondů na podporu dopravní infrastruktury 38,859 mld. Kč. Celkově od roku 2007 tak již získalo MD do své kapitoly v rámci Operačního programu Doprava (OPD) 87,990 mld. Kč. OPD si tak v absolutních číslech i v procentuálním vyjádření vede ze všech resortů nejlépe.


Ministerstvo dopravy získalo loni z evropských fondů na podporu dopravní infrastruktury 38,859 mld. Kč. Celkově od roku 2007 získalo MD do své kapitoly v rámci Operačního programu Doprava (OPD) již 87,990 mld. Kč. Doprava si tak v absolutních číslech i v procentuálním vyjádření vede ze všech resortů nejlépe.

Operační program Doprava splnil nejen stanovené limity čerpání pro rok 2013, ale dokonce jako jediný ze všech programů splnil již limity čerpání i pro rok 2014. Již nyní je tak jisté, že OPD nebude žádné prostředky z EU odepisovat ani v tomto roce.

Celkový objem proplacených prostředků příjemcům v OPD ke konci roku 2013 dosáhl výše 102,1 mld. Kč. Prostředky z OPD směřovaly především na silniční a železniční stavby, které rozšiřují evropskou páteřní síť (TEN-T) či na modernizaci regionální dopravy. Konkrétně například na projekty „Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný Dvůr“, „Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 512: dálnice D1 – Vestec“, Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 513: Lahovice – Vestec“, Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí, Optimalizace trati Zbiroh – Rokycany, Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy a na řadu dalších.

„Pro úspěšné využití evropských prostředků je důležitá příprava staveb tak, aby mohly být včas realizovány. Ministerstvo dopravy proto v loňském roce reagovalo na zbrzdění přípravy staveb v předchozích letech a tento proces rozhýbalo uvolněním rekordní částky na přípravu staveb ve výši 3,5 miliardy korun,“ konstatoval náměstek ministra dopravy Lukáš Hampl.

Od začátku loňského roku do konce prosince bylo proplaceno do celého státního rozpočtu zhruba 79,4 mld. Kč z prostředků EU obdržených z EK. Operační program Doprava tak zajistil s 38,859 mld. Kč téměř polovinu z celkového objemu refundovaných prostředků za uplynulý rok.