3.1.2012
Jedenáctý velký železniční projekt OPD má potvrzené evropské dotace
3.1.2012 - Tisková zpráva - Ministerstvo dopravy již dříve avizovalo podstatné zrychlení procesu schvalování velkých dopravních projektů. Tento předpoklad se plní. Ještě před koncem roku 2011 byl schválen projekt „Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice – České Budějovice“, který je v pořadí jedenáctým takto schváleným železničním projektem. Částka příspěvku Evropské unie se rovná 36,1 mil. EUR, což odpovídá 841,5 mil. korun.


Projekt „Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice – České Budějovice“ se nachází na IV. národním tranzitním železničním koridoru a je součástí Transevropské dopravní sítě. „Účelem projektu bylo uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům“, oznámil ředitel odboru fondů z ministerstva Marek Pastucha. Mezi hlavní socioekonomické cíle projektu patří zlepšení kvality železniční dopravy, zvýšení prostorové průchodnosti a propustnosti trati, zvýšená úspora času, snížení externích účinků z železniční dopravy na životní prostředí, a zvýšení bezpečnosti železniční dopravy. Na celkové délce rekonstruovaného úseku 38 km byly vybudovány protihlukové stěny o délce 11,3 km. 

Více informací o projektu včetně krátkého dokumentárního filmu naleznete zde: 
Optimalizace trati Horní Dvořiště st. Hranice - České Budějovice