19.7.2011
Evropská komise schválila první velký silniční projekt OPD
19.7.2011 - Tisková zpráva – V pondělí 18.července obdrželo ministerstvo dopravy rozhodnutí Evropské komise o schválení dlouho projednávaného silničního obchvatu Moravských Budějovic. Evropská komise tak definitivně potvrdila poskytnutí dotace z fondů EU ve výši 45,3 mil. EUR na tento tolik potřebný silniční projekt.


Po čtyřletém fungování Operačního programu Doprava se podařilo schválit první velký silniční projekt - „Silnice I/38 Moravské Budějovice – obchvat“. Hlavním důvodem dlouhotrvajícího procesu schvalování je především u silničních projektů stránka jejich potenciálního dopadu na životní prostředí, která je pro Evropskou komisi velmi důležitá. Schválení Moravských Budějovic znamená výrazný posun v tomto procesu a je pravděpodobné, že schválení dalších silničních projektů, které jsou Evropské komisi předloženy, bude následovat.

Obchvat znamená pro obyvatele tohoto osmitisícového města velkou úlevu, především od projíždějících nákladních automobilů. Tranzitní doprava středem města obyvatele neúměrně zatěžovala hlukem a exhalacemi. Projekt je ale především důležitý tím, že na silnici první třídy celostátního významu se doprava urychlí a sníží se i množství dopravních nehod. Komunikace je totiž hlavní spojnicí mezi Jihlavou a Znojmem a dále s hlavním městem Rakouska – Vídní.

Výstavba obchvatu byla zahájena na jaře roku 2008 a trvala přes dva roky. První automobily se po nové silnici projížděly již 27. října 2010.

Projekt „Silnice I/38 Moravské Budějovice – obchvat“ je z pohledu Evropské komise tzv. „velkým projektem“, kterými jsou ty, jejichž celkové investiční náklady převyšují 50 milionů EUR. Tyto projekty mají odlišný a také náročnější proces schvalování než ostatní projekty. Po schválení Řídícím orgánem Operačního programu Doprava (Ministerstvo dopravy) musejí být předloženy k posouzení také Evropské komisi.

Více informací a fotografie stavby jsou k dispozici zde.