23.7.2013
Evropská komise potvrdila dotaci na stavbu železniční trati Bystřice nad Olší - Český Těšín
Další v řadě schválených velkých projektů Operačního programu Doprava je projekt „Optimalizace trati Bystřice nad Olší – Český Těšín", který se nachází na III. národním tranzitním železničním koridoru. Účelem projektu je uvedení železniční trati, souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Evropská komise 18. 7. schválila pro tento projekt příspěvek Fondu soudržnosti až do výše 2 003 922 668 Kč. Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravní dostupnosti a snížení externích účinků dopravy na životní prostředí.


Délka rekonstruovaného úseku je 11,490 km. Traťová rychlost před zahájením optimalizace byla 60 - 100 km/h. Zkvalitnění technických parametrů tratě umožní dosažení plné interoperability, odstranění lokálních omezení traťové rychlosti, zvýšení rychlosti až na 160 km/h a tím i zkrácení jízdních dob jak pro osobní, tak nákladní vlaky. Realizací projektu dochází ke zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení kultury cestování, snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo (protihluková opatření), zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí a tím i k výraznému zkvalitnění služeb v osobní i nákladní dopravě.
Realizací projektu bude trať vyhovovat evropským parametrům a standardům, které vyplývají z mezinárodních dohod AGC a AGTC.

Více informací o projektu naleznete na webovém portálu Operačního programu Doprava.