28.3.2008
Databáze schválených projektů OP Doprava
28.3.2008 - Na webových stránkách www.OPD.cz byla zřízena nová sekce „Projekty OPD“. Jedná se o databázi projektů schválených Řídícím orgánem k financování z Operačního programu Doprava. V databázi je v tuto chvíli prvních 18 schválených projektů. Databáze bude samozřejmě průběžně doplňována o další schvalované projekty a v průběhu vlastní realizace projektů budou údaje doplňovány informacemi o aktuálním stavu. U většiny projektů budou zveřejňovány také fotografie, a to jak z průběhu realizace, tak i po dokončení. Volitelně bude možné na stránku každého projektu umístit i další rozšiřující informace či soubory ke stažení.


U každého projektu v databázi jsou vždy uvedeny následující informace:
 
 • Příjemce
 • Místo realizace projektu
 • Datum zahájení a datum ukončení projektu
 • Datum schválení projektu k financování z OP Doprava
 • Prioritní osa a oblast podpory
 • Zdroj financování EU
 • Částka příspěvku EU
 • Částka příspěvku z veřejných zdrojů na způsobilé výdaje
 • Celkové náklady projektu
 • Základní informace o projektu
 • Aktuální stav projektu
 • Další informace o projektu
 • Fotografie - realizace
 • Fotografie - dokončený stav
Základní seznam projektů je řazen podle data schválení a to od nejnověji schválených po nejstarší schválené. Projekty je možné filtrovat podle kriterií jako je název Příjemce, místo realizace, prioritní osa, oblast podpory, fond, velký projekt, datum schválení či datum aktualizace údajů.
 
Údaje zveřejněné v databázi schválených projektů OP Doprava nejsou automaticky generovány z monitorovacího systému.


www.opd.cz/cz/projekty