23.9.2011
Další železniční projekt OPD schválen Evropskou komisí
26.9.2011 – Tisková zpráva – V minulém týdnu bylo Ministerstvo dopravy informováno, že dne 19.9.2011 schválila Evropská komise další velký projekt Operačního programu Doprava. V tomto případě jím je projekt elektrizace trati mezi Zábřehem a Šumperkem o celkové délce přes 13 kilometrů. Potvrzený příspěvek EU činí 46,4 milionů EUR.


Primárním cílem stavby, která byla dokončena na jaře 2010, bylo zavedení elektrické trakce na této jednokolejné trati. Součástí stavby byla i rekonstrukce stávající trati a modernizace technologického vybavení a zařízení. Realizací projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti provozu, kultury cestování a snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo. Také byla zvýšena dostupnost dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí.
 
Příspěvek Evropské unie na tento projekt činí přibližně 1,08 miliardy Kč. Celkové náklady projektu převyšují 1,7 mld. Kč. 

Více informací zde.