17.9.2010
Další velký projekt Operačního programu Doprava byl schválen Evropskou komisí
17. 9. 2010 – Tisková zpráva – Dne 13. září 2010 schválila Evropská komise projekt „Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo)“. Tím byl zakončen schvalovací proces zahájený dne 30. června 2009 a Česká republika tak má možnost na tento projekt čerpat cca 2,85 miliardy korun z Fondu soudržnosti.


Trať Planá u Mariánských Lázní – Cheb je součástí III. tranzitního železničního koridoru, konkrétně jeho západní větve vedoucí z Prahy přes Plzeň a Cheb na státní hranice s Německem. Téměř 40 km dlouhý úsek z Plané u Mariánských Lázní do Chebu je jednou z celkem 9 staveb této západní větve. Pro většinu z těchto staveb plánuje Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava usilovat o spolufinancování ze zdrojů EU.

Optimalizace traťového úseku z Plané u Mariánských Lázní do Chebu přinese zlepšení technických parametrů trati, čímž se dosáhne mimo jiné zvýšení maximální rychlosti na 150 km/h pro vozidla s naklápěcí skříní a 120 km/h pro klasické soupravy. Tím dojde ke zkrácení jízdních dob pro osobní i nákladní dopravu. Realizace projektu přispěje zároveň ke zlepšení bezpečnosti provozu, kultury cestování a k omezení negativních vlivů železniční dopravy, zejména prostřednictvím protihlukových stěn.

Projekt „Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo)“ je z pohledu Evropské komise tzv. velkým projektem, tedy projektem, jehož celkové investiční náklady převyšují 50 milionů eur. Tyto projekty mají odlišný a také náročnější proces schvalování než ostatní projekty. Po schválení Řídícím orgánem Operačního programu Doprava musejí být předloženy k posouzení Evropské komisi. Schvalovací proces se u prvních velkých projektů předložených ke schválení do Bruselu protáhl na více než jeden rok. Po schválení prvních třech projektů („Benešov u Prahy – Strančice“; „Letohrad – Lichkov“; „Doubí u Tábora – Tábor“) je projekt „Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo)“ v pořadí již čtvrtým velkým schváleným projektem.

Detailní informace o schválených velkých projektech naleznete na www.opd.cz nebo na následujících odkazech:
Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo)
Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice
Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st.hr., 1.stavba Letohrad (mimo) - Lichkov st.hr.
Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor