30.6.2007
Publikace Abeceda fondů EU 2007-2013
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo publikaci, která mapuje základní charakteristiky politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie v České Republice v období 2007-2013. Tato publikace by měla sloužit jako "průvodce" dotačními možnostmi pro nejširší veřejnost.


Publikace Abeceda fondů EU obsahuje základní informace o přínosech politiky hospodářské a sociální soudržnosti (regionální politiky) EU, finančních nástrojích EU, vysvětluje principy fungování strukturálních fondů a systém realizace programů fondů EU v ČR. Dále čtenáře seznamuje s cestou, jak získat dotaci (projektový cyklus). Druhá část publikace je věnována konkrétním informacím o jednotlivých programech včetně patřičných odkazů a kontaktů. K publikaci byl vydán taktéž doprovodný leták Fondy EU - Šance pro rozvoj ČR.

Abeceda fondů EU 2007-2013 je distribuována prostřednictvím všech řídících orgánů, zprostředkujících subjektů a také prostřednictvím sítě Eurocenter. Publikaci je taktéž možné zdarma objednat na adrese: info@strukturalni-fondy.cz.

Publikace ke stažení – Abeceda_fondu_EU.pdf (1,83 MB)