Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí nad Lužnicí-1.stavba


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
České Velenice

Datum zahájení: 1.10.2008   Datum ukončení: 31.12.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 2.6.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 586 298 485 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 934 876 050 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 526 095 864 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem stavby byla úprava kolejiště Žst. České Velenice včetně nového zapojení železniční trati ve směru na České Budějovice a Veselí nad Lužnicí. Byla zatrolejována; celá žst. České Velenice. Součástí stavby byla realizace napájecí stanice trakčního vedení. Byla provedena rekonstrukce železničního svršku včetně odvodnění. Na základě výsledků geotechnického průzkumu byla provedena sanace a zvýšení únosnosti železničního spodku. Dále byla provedena rekonstrukce 2 mostních objektů a stávajícího podchodu. Stávající nástupiště byla upravena na základě výsledků zpracované dopravní technologie, včetně zajištění přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu. Byly zrekonstruovány dva úrovňové přejezdy, silnoproudé rozvody a osvětlení železniční stanice. Bylo zřízeno nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie. Byla vybudována nová místní kabelizace, informační systém a dispečerská řídící technika.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Více informací na stránkách příjemce http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/prehled-staveb/op-doprava/c.velenice-v.n.l.1..html

Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: