Modernizace plavidla APOLLO vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby - vybavení plavidla radarovým zařízením


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 1.1.2009   Datum ukončení: 31.12.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.5.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 126 255 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 303 133 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 113 630 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
Plavidlo APOLLO zakoupily České přístavy a.s. od správce konkurzní podstaty Československá plavba labská, a.s. - v konkurzu. Plavidlo APOLLO je v současné době provozováno převážně v relaci ČR - SRN - NL. Na plavidle nikdy nebyl nainstalován radar. Důvodem pořízení radaru bylo především zvýšení bezpečnosti plavby a částečně využití plavidla i za snížené viditelnosti.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: