Remotorizace plavidla TR 436 - pořízení nízko-emisních pohonných jednotek


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 1.1.2009   Datum ukončení: 31.10.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.5.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 767 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 4 243 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 495 093 Kč (k 4.2.2011)
Základní informace o projektu:
Plavidlo TR436 zakoupily České přístavy a.s. (ČP) od správce konkurzní podstaty Československá plavba labská, a.s. - v konkurzu dne 31.5.2006 a provozují ho na vnitrostátních vodních cestách. Plavidlo je osazeno motory ČKD. Z pravidelného provozu však vyplývalo, že i vzhledem k pravidelným servisním prohlídkám, byly motory velice nespolehlivé, poruchové s nedostatečným výkonem. Nedostatečný výkon pohonných jednotek neumožňoval bezpečnou ani spolehlivou plavbu za nepříznivých vodních stavů i za normálního vodního stavu. Stávající motory již nesplňovaly aktuální emisní normy a limity. Pro bezpečný a spolehlivý provoz bylo nutné vyměnit stávající motory za nové, spolehlivější, výkonnější, s nižší spotřebou na přepravenou tunu a splňující emisní normy a limity.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: