Remotorizace plavidla TR 31 - pořízení nízko-emisních pohonných jednotek


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 1.1.2009   Datum ukončení: 31.10.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.5.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 2 728 000 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 6 551 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 363 712 Kč (k 4.2.2011)
Základní informace o projektu:
Na plavidle byly nainstalovány dva motory ČKD 6L150PV o výkonu 2x309 kW. Motory byly technicky zastaralé, nesplňovaly současné emisní limity dané platnými předpisy ČR a EU a vykazovaly vyšší měrnou spotřebu paliva na jednotku výkonu. Plavidlo je zapsáno v Plavebním rejstříku ČR s platnými lodními doklady. Plavidlo je provozováno převážně v relaci ČR - Hamburg. Vzhledem ke stáří a technickému stavu stávajících pohonných jednotek a pomocných motorů plavidlo vykazovalo řadu poruch a provozních komplikací. Vzhledem k nespolehlivosti plavidla nebylo možno poskytovat bezpečné a časově garantované dopravní výkony. Tlačný remorkér byl provozován pouze s jednou TC1000, pro připřažení větší zátěže plavidlo nesplňoval bezpečnostní ani výkonové požadavky.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: