Modernizace plavidla TR 31 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby - vybavení plavidla radarovým zařízením


Příjemce:
České přístavy, a.s.

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 1.1.2009   Datum ukončení: 31.12.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.5.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 126 255 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 303 133 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 113 630 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
Plavidlo TR 31 zakoupily České přístavy a.s. od správce konkurzní podstaty Československá plavba labská, a.s. - v konkurzu, dne 7.3.2006. V té době bylo plavidlo zapsané v Plavebním rejstříku ČR, ale bylo bez lodních dokladů, nepojízdné. Plavidlo TR 31 bylo zprovozněno a v současné době je tlačný remorkér provozován převážně v relaci ČR - SRN.Vzhledem k charakteru provozu plavidla a najížděných přístavů bylo třeba dosáhnout běžného bezpečnostního standardu na evropských vnitrozemských vodních cestách. Z uvedeného důvodu bylo vhodné, aby bylo plavidlo vybavené radarem. S radarem je možné plout i za snížené viditelnosti a bezpečněji.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: