Výměna dnové obšívky Labe 4


Příjemce:
ČSPL, a.s.

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Děčín

Datum zahájení: 1.7.2009   Datum ukončení: 30.7.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 25.5.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 647 674 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 3 956 000 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 482 907 Kč (k 27.9.2022)
Základní informace o projektu:
Zhotovení nové dnové obšívky a oprava ocelové konstrukce dna u plavidla Labe 4. Práce byly provedeny odbornou firmou - loděnicí. Plavidlo Labe 4 bylo vyrobené v roce 1972 po dobu jeho provozu byly provedeny havarijní i běžné opravy ocelové konstrukce trupu. Původní plechy dnové obšívky byly za roky provozu zkorodované a zeslabené. Tato skutečnost nepříznivě ovlivňovala podélnou pevnost plavidla a hrozilo rozlomení plavidla.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: