VD Lobkovice, modernizace vystrojení plavební komory


Příjemce:
Ředitelství vodních cest ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Neratovice

Datum zahájení: 6.11.2008   Datum ukončení: 31.12.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 7.7.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 19 784 940 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 23 276 400 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 17 705 115 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
V rámci modernizace vystrojení plavební komory došlo k osazení nových vázacích prvků (14 ks pacholat na platě PK, ve stěnách PK v nikách 28 ks vázacích trnů ve dvou výškových úrovních), modernizaci 4 stávajících žebříků a k osazení 20 ks nových odrazných trámců z dubového dřeva, které byly zapuštěny do zabetonovaného ocelového nosníku "U". V rámci modernizace pohonů PK bylo 8 ks původních hydraulických agregátů ovládání vzpěrných vrat a segmentových uzávěrů obtoků PK demontováno a nahrazeno novými. Osazení agregátů si vzhledem k jejich menším rozměrům vyžádalo drobné stavební úpravy. U stávajících hydraulických válců segmentových uzávěrů obtoků byla provedena kompletní obnova pístu včetně repase těsnících manžet (4 ks), dále byly osazeny nové rozvody hydraulického oleje, vyměněny gumové hadice a rozvodné ventily. Součástí modernizace pohonů byla i výměna stávajícího hydraulického oleje na olej ekologicky odbouratelný. V rámci úpravy kabelových rozvodů k modernizovaným agregátům byla na horním i dolním ohlaví upravena vjezdová signalizace a v prostoru PK byly osazeny prvky pro RIS. Z hlediska parametrů měla stavba charakter modernizace, která neměnila rozměny PK a zlepšila technické podmínky provozu. Navržené technické řešení minimalizovalo zásah do stávajícího těla PK, realizace celé akce byla rozložena do dvou plavebních odstávek, kdy byl lodní provoz na PK zastaven na podzim roku 2009 a 2010.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace o projektu jsou na http://www.rvccr.cz/

Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: