Silnice I/21 Velká Hleďsebe, obchvat


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Karlovarský kraj

Přesné místo realizace:
Velká Hleďsebe

Datum zahájení: 3.12.2008   Datum ukončení: 31.7.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 4.6.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 432 152 523 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 489 586 337 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 353 073 053 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba přeložky silnice I/21 v délce 2,589 km v kategorii S 11,5/80. Součástí stavby byly i čtyři silniční mostní objekty v celkové délce 142 m, okružní křižovatka, úpravy místních komunikací, protihluková stěna v délce 353m, vegetační úpravy a vyvolané přeložky inženýrských sítí. Součástí hlavní trasy byly připojovací a odbočovací pruhy větví mimoúrovňové křižovatky. Začátek stavby byl v napojení plánované přeložky silnice I/21 úsek Trstěnice - Drmoul mezi obcí Drmoul a Velkou Hleďsebí a konec stavby navazoval na stávající trasu za obcí ve směru na Cheb.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace o Příjemci na www.rsd.cz http://www.rsd.cz/catalog/Stavime-pro-vas/Prehled-staveb/pdf023/$file/s21-velka-hledsebe.pdf">Informační leták stavby na webu ŘSD ČR (12/2008)

Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: