Rychlostní silnice R 48 Rychaltice - Frýdek-Místek


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Frýdek-Místek, Rychaltice, Lysůvky, Zelinkovice, Chlebovice

Datum zahájení: 1.3.2009   Datum ukončení: 31.1.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.4.2009

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 21.9.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 2 615 854 247 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 3 697 194 057 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 122 618 599 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Silnice byla navržená jako čtyřpruhová, směrově rozdělená komunikace kategorie R 25,5/120 v délce 7,137 km. Významným stavebním objektem byl tunel v délce 160m. Tunel je hloubený, technologií milánských stěn s vkládáním prefabrikovaných ŽB stěn a monolitickým stropem betonovaným na zemní skruži. Součástí stavby bylo vybudování jedné MÚK, 9 mostů na hlavní trase a doprovodné komunikace v kategorii S7,5/60 o délce 3,089 km. Rychlostní silnice R 48 se stala součástí VI. koridoru transevropské dopravní sítě (TEN).

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
http://www.rsd.cz/catalog/Stavime-pro-vas/Prehled-staveb/

Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: