Silnice I/13 Stráž nad Nisou - Krásná Studánka


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Stráž nad Nisou; Liberec (nečleněné město)

Datum zahájení: 15.5.2009   Datum ukončení: 30.11.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 2.4.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 736 802 212 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 896 763 646 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 673 111 444 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba přeložky silnice I/13 v kategorii S 11,5/70 v délce 4,320 km, která tvoří severozápadní obchvat obce Stráž nad Nisou a části města Liberec-Krásná Studánka. Součástí stavby byla i výstavba okružní křižovatky, přeložky a úpravy místních komunikací, 9 mostních objektů v celkové délce 349m, 3 protihlukových stěn v celkové délce 440m a přeložky inženýrských sítí. Trasa přeložky silnice I/13 vychází z křižovatky Svárov na silnici I/35 a stoupá skalnatým zalesněným svahem do lokality Pastviny, kde se stáčí k východu a pokračuje pod lokalitu Bělidlo, kterou obchází z jihu. Dále pokračuje západně od zástavby Krásné Studánky v souběhu s linkou VVN a poté se stáčí k severovýchodu a klesá do prostoru rekultivované skládky. Zde je okružní křižovatka, ze které bylo provedeno napojení na stávající komunikaci I/13 směr Krásná Studánka. Za okružní křižovatkou pokračuje hlavní trasa v kategorii S 7,5/50 a provizorně se napojuje na stávající komunikaci I/13 ve směru na Mníšek.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.3.2018

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: