Silnice I/43 Opatov - obchvat


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Pardubický kraj

Přesné místo realizace:
Opatov

Datum zahájení: 27.2.2008   Datum ukončení: 30.11.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.3.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 424 986 079 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 518 606 622 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 378 800 554 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem projektu bylo vybudování nové komunikace v délce 4,150 km v kategorii S 9,5/70,  včetně 3 mostních objektů celkové délky 155,7 m a lávky pro pěší délky 17,2 m. Začátek úpravy je před obcí na křižovatce  se silnicí III/03532, konec za zastavěnou částí obce.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: