Silnice I/26 Plzeň, Nová Hospoda - přeložka


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Plzeň 3

Datum zahájení: 20.4.2009   Datum ukončení: 30.6.2012

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.3.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 420 021 715 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 558 505 195 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 375 717 840 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba přeložky silnice I/26 v kategorii S 22,5/100 v celkové délce 1,962 km. Součástí stavby byla i lávka pro pěší přes čtyřpruhovou silnici I/26 v délce 142m, 2 protihlukové stěny v celkové délce 630m, napojení na místní komunikace a úpravy inženýrských sítí. Úsek začíná napojením na již vybudovanou okružní křižovatku na Borských polích, míjí čtvrť Novou Hospodu, kde se za koncem zástavby vrací do své původní trasy a končí před motorestem Zátiší napojením na již zrealizovanou čtyřpruhovou část dálničního přivaděče D5.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: