Silnice I/4 Jíloviště, protihluková opatření


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Jíloviště

Datum zahájení: 1.12.2008   Datum ukončení: 30.11.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.3.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 17 388 044 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 21 656 522 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 11 775 677 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba se skládala ze čtyř protihlukových stěn o celkové délce 735,35 bm a celkové ploše 2285 m2. Protihluková stěna č. 1 se nalézá vlevo podél silnice I/4 a má délku 347,26 s výškou nad hranou komunikace 2,0 - 2,5 m; č. 2 vpravo s délkou 125,57 m a s výškou nad hranou komunikace 3,0 m; č. 3 vlevo v délce 210,94 m s výškou nad hranou komunikace 3,5 m, u přechodu na stávající zemní val 3,5 - 2,5 m a výškou nad valem 2,5 m; č.4 vpravo o délce 51,58 m a s výškou nad hranou komunikace 3,5 m. Konstrukce stěn je z ocelových sloupků v betonových monolitických patkách ve vzdálenostech 4 m. Do sloupků jsou vloženy protihlukové betonové panely o tloušťce 160/120 mm.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: