Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze


Příjemce:
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:
Praha

Datum zahájení: 1.7.2008   Datum ukončení: 30.9.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.3.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

Oblast podpory:
5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 378 460 311 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 380 889 001 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 371 139 050 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Dopravně-telematický systém byl budován podle schválené strategie. Základní důraz byl kladen na následující zásady: - koncepce jednotného přístupu při budování dopravně-telematického systému města; - zajištění vyvážených vazeb s okolními systémy; - realizace funkční, informační a fyzické architektury; - integrace podsystémů je založena na standardech a pracích technické komise EU CEN/TC278 "Road Transport and Traffic Telematics".Studie dopravní telematiky na území hl. m. Prahy", na které byl projekt založen, vycházel při tvorbě architektury telematiky pro Prahu z evropských projektů KAREN a ACTIF (které jsou metodickými nástroji pro tvorbu architektury telematického autosystému) a ve všech oblastech sleduje standardy vytvořené v rámci TC278. Projekt byl rozdělen do 3 funkčních oblastí 1)Řízení a monitorování dopravy v tunelech 2)Poskytování dopravních informací 3) Harmonizace telematických systémů na MO a radiálách v souvislosti s novými stavbam.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: