Silnice I/38 Kolín, obchvat


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Kolín

Datum zahájení: 31.3.2008   Datum ukončení: 28.6.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 4.12.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 20.10.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 2 150 349 379 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 2 773 583 964 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 850 690 794 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba obchvatu města Kolína byla řešena jako novostavba pozemní dvoupruhové komunikace procházející jižně od Kolína. Komunikace je v kategorii S 11,5/80 v délce 7,970 km. Kromě hlavní trasy byly součástí stavby i tři mimoúrovňové křižovatky, dvanáct mostních objektů (největší most délky 410m přes údolí ve Štítarech), protihlukové stěny a valy, přeložky inženýrských sítí, úpravy trati ČD Kolín - Ledečko, vegetační úpravy a rekultivace, demolice zasažených pozemních objektů. 

Počátek přeložky (km 0,0) byl situován na stávající silnici I/38 západně od Kolína do blízkosti stávající křižovatky silnic I/38 a I/12. Konec úpravy  byl umístěn v km 7,957 východně od Kolína na stávající komunikaci I/38 poblíž Šťáralky.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 27.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: