Silnice I/38 Nymburk, přeložka II. a III. stavba


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Nymburk, Bobnice

Datum zahájení: 1.11.2008   Datum ukončení: 30.11.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.3.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 040 006 770 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 219 925 888 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 863 595 463 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba přeložky silnice I/38 v kategorii S 11,5/80 v celkové délce 5,943 km procházející severo-východně od města Nymburk. Součástí stavby byla i přeložka silnice III/27517, 5 mostních objektů v celkové délce 295 m a přeložky inženýrských sítí. Začátek stavby byl v extravilánové části města, kde navazoval  na I. etapu výstavby přeložky silnice I/38 za železniční tratí Nymburk-Poděbrady. Dále pokračoval přemostěním Lánské strouhy, mostem překračoval na silnici II/330 a řeku Mrlinu s jejím slepým ramenem. Konec úseku je v napojení na stávající průběh silnice I/38, které bylo provizorně zajištěno velkou okružní křižovatkou.

Silnice I/38 je významnou dopravní tepnou, spojující dálnici D1 a D11. Jedná se o důležitou spojku silniční sítě a vnitrostátně umožňuje propojení Ústeckého, Středočeského a Jihomoravského kraje. Z mezinárodního hlediska má silnice I/38 velký význam zejména pro těžkou nákladní přepravu. Stavba úseku Nymburk – obchvat vyřešil problém právě s velkou intenzitou těžké nákladní dopravy, která byla  vedena středem města po mostě přes řeku Labe a hustě obydlené hlavní náměstí města Nymburk. Nově budovaná komunikace dopravu z hustě obydlené oblasti odklonila a přispěla tak ke zlepšení životního prostředí ve městě.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace o Příjemci na www.rsd.cz 

Informační leták stavby na webu ŘSD ČR (09/2008)


Poslední aktualizace údajů: 9.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: