Rychlostní silnice R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Královéhradecký kraj

Přesné místo realizace:
Hradec Králové

Datum zahájení: 1.11.2006   Datum ukončení: 30.6.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.11.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 1.8.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 708 211 692 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 912 160 561 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 636 699 635 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt tvořil první etapu na připravovaném tahu nové silnice R35 dálničního typu směřujícího od napojení na dálnici D11 mezi městy Hradec Králové a Pardubice dále ve směru na Vysoké Mýto a Olomouc a nahradil silnici I35. Výstavba čtyřpruhové silnice umožnila podstatné zkrácení jízdních dob, zvýšení bezpečnosti jízdy i odstranění dopravních kongescí. Došlo také k výrazným úsporám provozních nákladů. Realizace projektu vytvořila podmínky pro ekonomický rozvoj Hradecko-pardubické aglomerace, při odklonu dálkové dopravy mimo intravilány měst a obcí, kterými  I/35 vedla. To vede zároveň k výraznému snížení současných exhalací z dopravy ve stávající trase.

Silnice R35 umožnila moderní kapacitní napojení automobilové dopravy celé hradecko-pardubické aglomerace k nové dálnicí D11 (Praha-Trutnov) a zároveň na ostatní dálniční síť ČR. Výsledkem toho bylo podstatně zlepšeno silniční spojení Prahy se severní Moravou, s další vazbou na Polsko a Slovensko.

Úsek postavený v rámci projektu spočívá v 3,202 km rychlostní silnice, od křižovatky s dálnicí D11 (MÚK Sedlice), po křižovatku se silnicí I/37 (MÚK Opatovice). Obsahuje také 80m dlouhé napojení R35 na D11 (v MÚK Sedlice). Staničení nově realizované trasy ve výkresové dokumentaci je od km –0,080 do km +3,122. Trasa R35 dále pokračuje vybudovanou částí MÚK Opatovice s křížením se silnicí I/37 ve staničení 3,517 km.

V rámci této stavby byla provedena také část MÚK Opatovice a její dvě napojovací ramena (v západní části MÚK) z R35 na silnici I/37. MÚK Opatovice má tři úrovně. Tato stavba zahrnuje přeložku čtyřpruhové silnice I/37 v délce 993m (1. úroveň MÚK) a okružní křižovatku s napojením na přilehlé komunikace (2. výšková úroveň MÚK). Estakáda na R35, která přemostí MÚK Opatovice a I/37, bude vybudována až jako následující stavba v příštích letech spolu s dalšími úseky R35 východním směrem.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.3.2018

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: