D1,stavba 0135 Kroměříž-Říkovice a R55,stavba 5503 Skalka-Hulín


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Říkovice, Hulín, Kroměříž

Datum zahájení: 1.4.2008   Datum ukončení: 30.6.2012

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 16.10.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 31.10.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 6 260 822 080 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 11 411 857 156 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 5 193 053 893 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Stavba 0135 dálnice D1 Kroměříž východ - Říkovice byla řešena v úseku od křižovatky MÚK Kroměříž - východ (km 64,000) po km 75,300 (provizorní napojení na I/55 před Horními Moštěnicemi). Celková délka řešeného úseku dálnice D1 byla 11,300 km. Dálnice je v kategorii D 26,5/120, úsek pod křižovatkou MUK Hulín pak jako D 24,5/120. Na trase jsou tři mimoúrovňové křižovatky MUK Hulín západ, MUK Hulín a MUK Hulín východ. Součástí stavby bylo 21 mostů (10 na hlavní trase,  8 přes hlavní trasu a 3 ostatní) v celkové délce 1 182 m. Dálnice navazuje na již existující resp. rozestavěné úseky dálnice D1 v úseku Vyškov - Kroměříž (stavby 0133 a 0134), směrem na sever potom na připravované stavby 0136 a 0137, které doplní po dokončení dálnici D1 na souvislý dálniční tah Praha - Brno - Ostrava - hranice ČR/Polsko.

Stavba 5503 rychlostní silnice R55 v úseku Skalka - Hulín spojuje dálnici D1 z prostoru Hulína s již existujícím úsekem R55 u Otrokovic. Rychlostní silnice je  v kategorii R24,5/120 v délce 10,8 km. Součástí stavby bylo 11 mostů (7 na hlavní trase a 4 přes hlavní trasu) v celkové délce 430 m a dvě odpočívky. Výhledově potom dojde k připojování dalších staveb rychlostní silnice R55 jižním směrem k Břeclavi, kde se R55 napojí na dálnici D2 Brno - Břeclav - hranice ČR/SR - Bratislava.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 1.11.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: