Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný Dvůr


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Karlovarský kraj

Přesné místo realizace:
Sokolov, Jenišov, Nové Sedlo

Datum zahájení: 1.8.2006   Datum ukončení: 30.4.2012

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 23.7.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 2.2.2012

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 7 001 036 485 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 10 790 987 231 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 6 257 488 194 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Silnice I/6 zajišťuje dopravní spojení hlavního města Prahy, středních Čech a Moravy se západočeskou aglomerací Karlovy Vary - Sokolov - Cheb. Tato dopravní tepna je součástí mezinárodní silniční sítě TEN-T a je po ní veden mezinárodní evropský tah SRN - Pomezí nad Ohří - Cheb - Karlovy Vary - Praha s označením E 48 a v úseku Cheb - Karlovy Vary po ní prochází také další evropský tah SRN - Vojtanov - Plzeň - České Budějovice - Třeboň - Halámky - Rakousko s označením E 49. Silnice I/6 přivádí mezinárodní automobilovou dopravu směřující do Spolkové republiky Německo na hraniční přechod Pomezí nad Ohří a prostřednictvím návazných úseků silnic I/21, I/25 a I/64 i k dalším významným hraničním přechodům ve Vojtanově, na Božím Daru a v Aši.

Daný projekt obsahoval čtyři stavební úseky: Jenišov-Nové Sedlo, Nové Sedlo-Sokolov, Sokolov-Tisová a Tisová-Kamenný Dvůr. 

Jednalo se o čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci kategorie R 24,5/100, budovanou  v  celkové  délce  24,853 km.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 1.11.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: