Optimalizace tratě Stříbro - Planá u Mariánských Lázní


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Plzeňský kraj

Přesné místo realizace:
Kočov, Bor, Kladruby, Stříbro, Černošín, Svojšín, Planá, Ošelín

Datum zahájení: 12.5.2008   Datum ukončení: 31.5.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.11.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 16.12.2010

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 2 579 310 907 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 5 340 307 904 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 304 521 920 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Délka rekonstruovaného úseku byla 32,031 km. Stávající rychlost pro klasické soupravy je v rozpětí od 60 do 90 km/hod.
Základní kapacitní údaje stavby:
Zřízení koleje :
nové UIC 60  v délce 31 108 m,
užité UIC 60  v délce 2 996 m,
nové S 49 v délce 1 812 m
užité S 49 v délce 4 438 m
Výhybky - 22 ks nových UIC 60 na betonových pražcích, 20 ks nových výhybek S 49. Úprava úrovňových přejezdů - rekonstrukce 7.
Sanace železničního spodku - celkem 32 km.
Nástupiště ostrovní ve stanici - nové 3. Nástupiště jednostranné vnější ve stanicích  - 7. 
Železniční mosty a podchody - 49, silniční most -3, lávka pro pěší 1, návěstní lávky 1, propustky 33, zárubní zdi 2, opěrné zdi 6.
Protihlukové zdi v délce 4 419 m. 
Staniční zabezpečovací zařízení - 7.
Traťové zabezpečovací zařízení - elektronický autoblok v celé délce stavby. Přejezdové zabezpečovací zařízení - 8.
Výstavba TV - celková montážní délka je 47 km.
Silnoproudá technologie - rekonstrukce 1 objektu trakční tranformovny Planá u M.L. a 1 spínací stanice Ošelín.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Více informací na stránkách příjemce zde.

Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: