Silnice I/13 Komořany - Most


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Most

Datum zahájení: 7.1.2008   Datum ukončení: 6.11.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 20.3.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 187 892 827 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 237 695 738 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 169 095 016 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem projektu bylo rozšíření stávající dvoupruhové silnice na čtyřpruh ve stávající trase v kategorii S 24,5/100 o délce 1,720 km. 1 silniční most délky 6 m, 1 lávka pro pěší o délce 81,5 m.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

 Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: