Silnice I/50 Bánov - obchvat


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Bánov

Datum zahájení: 1.10.2008   Datum ukončení: 30.4.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 12.2.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 572 695 308 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 716 361 098 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 516 136 184 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba přeložky silnice I/50 v kategorii S 11,5/80 v celkové délce 4,425 km. Součástí stavby byly 4 mostní objekty v celkové délce 76,5 m, tři úrovňové křižovatky, úpravy místních komunikací a přeložky inženýrských sítí. Od stávající silnice I/50 se přeložka odpojuje severozápadně od Bánova ze směru od Uherského Brodu, tvoří jižní obchvat obce Bánov a připojuje se jihovýchodně od Bánova ve směru na Bystřici pod Lopeníkem.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: