Veřejný přístav Ústí n.L.-Vaňov, modernizace překladní hrany s povodňovou ochranou plavidel


Příjemce:
Ředitelství vodních cest ČR

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Ústí nad Labem

Datum zahájení: 1.4.2008   Datum ukončení: 31.12.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 30.10.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 116 050 503 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 136 530 004 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 99 804 817 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla modernizace překladní hrany v celkové délce cca 310 m, pl.km cca 68,57 - 68,26. Místo bylo zvoleno s cílem maximálního využití železniční vlečky. Byla zde postavena svislá přístavní zeď v rozsahu 2 překladních poloh parametrů vodní cesty Va.třídy a navazujícího zpevnění břehového svahu. Počet a parametry jednotlivých překladních poloh byly stanoveny na základě uvažovaného objemu překládaného zboží i s ohledem na případný nárůst přeprav v souvislosti se zlepšením plavebních podmínek dolního Labe. Přístavní zeď byla po celé své délce vybavena vyvazovacími zařízeními (pacholata ve zdi a pacholata s vázacími kruhy na koruně zdi v rozteče 30 m), celkem bylo osazeno 27 pacholat a 7 vázacích kruhů, které slouží jednak k úvazu plavidel při překládce a jednak k nouzovému vyvázání porouchaných plavidel při zvýšených vodních stavech.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace o ŘVC ČR jsou na www.rvccr.cz 
Další informace o projektu jsou zde.


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: