2.etapa nábřežní zdi v přístavu Mělník - povodňová ochrana plavidel


Příjemce:
Ředitelství vodních cest ČR

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Mělník

Datum zahájení: 1.1.2007   Datum ukončení: 31.12.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 22.1.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.2 - Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 32 400 036 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 38 117 689 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 29 158 918 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla stavba přístavní zdi, která je umístěna na levé straně přístavního bazénu 1 ve směru výjezdu z bazénu. Stavebně technické řešení navazovalo na"přístavní zeď kontejnerového terminálu" zhotovenou v roce 2006. Nový úsek zdi má délku 133,5 m. Konstrukce zdi je tvořena kotvenou štětovou stěnou s horní částí z monolitického železobetonu.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace o ŘVC ČR jsou na www.rvccr.cz 
Další informace o projektu jsou zde.


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: