Zlepšení technického zázemí Zprostředkujícího subjektu - SFDI - 2008


Příjemce:
Státní fond dopravní infrastruktury

Místo realizace projektu:
Celá ČR

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.1.2008   Datum ukončení: 31.12.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 21.8.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
7 - Technická pomoc OP Doprava

Oblast podpory:
7.1 - Technická pomoc

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 983 658 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 2 333 715 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 680 589 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Finanční prostředky technické pomoci byly v rámci projektu využity na:
a) Nákup osobního vozidla pro zaměstnance SFDI zapojené do implementace OPD
    Nákup osobního vozidla sloužícího zejména pro potřeby provádění kontrol fyzické realizace projektů spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD.
b) Kopírovací stroje pro zaměstnance SFDI zapojené do implementace OPD
    Jednalo se o nákup 2 barevných kopírovacích strojů vytvářejících technické zázemí pro práci příslušných zaměstnanců.
c) Softwarové vybavení pro zaměstnance SFDI zapojené do implementace OPD
    Jednalo se o tvorbu softwarové aplikace pro evidenci finančních toků OPD.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: