Silnice I/11 Český Těšín - obchvat


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Český Těšín

Datum zahájení: 22.2.2006   Datum ukončení: 30.11.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 4.12.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 439 837 848 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 590 847 408 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 395 157 454 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem  projektu byla výstavba obchvatu silnice I/11 v kategorii S 11,5/80 v délce 2,04 km včetně napojení silnice II/468 v prostoru mimoúrovňové křižovatky. Součástí stavby byla jedna mimoúrovňová křižovatka a 8 mostních objektů včetně ramp. Úsek začíná napojením  na silnici I/48 v Dolním Žukově v místě křížení s místní komunikací Pod Zvonek, přechází přes železniční trať Frýdek Místek - Český Těšín, dále přes stávající silnici I/11, napojenou rampami, přemosťuje toky Ropičanku a Rakovec, přechází přes hlavní železniční trať Bohumín - Žilina a končí napojením mimoúrovňovou křižovatkou na silnici II/468.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: