Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Opava

Datum zahájení: 2.4.2008   Datum ukončení: 15.11.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 4.12.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 691 917 704 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 856 710 820 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 603 388 912 Kč (k 4.2.2011)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba první části obchvatu města Opava, tj. výstavba silnice I/11 délky 1,75 km v kategorií S 11,5/80, úprava silnice I/56 v délce 0,51 km a výstavba zárodku budoucí velké okružní křižovatky - Kateřinský dopravní uzel. Součástí projektu byl i most přes místní komunikaci (s rozpětím 15 m), most přes trať ČD (s rozpětím 21,5 m), estakáda přes řeku Opavu (délky 278,4 m), most přes Kateřinský potok (s rozpětím 7,7 m) a most přes obslužnou komunikaci (s rozpětím 13,6 m). Součástí projektu byly rovněž přeložky účelových komunikací a inženýrských sítí.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: