Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo)


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Karlovarský kraj

Přesné místo realizace:
Planá u Mariánských Lázní - Cheb

Datum zahájení: 1.11.2007   Datum ukončení: 31.12.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.9.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 13.9.2010

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 2 675 690 559 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 4 832 768 860 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 409 732 338 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo). Realizací projektu bylo dosaženo třídy zatížení D4 UIC; dosažení prostorové průchodnosti trati pro ložnou míru UIC GC; zvýšení jízdní rychlosti do 150 km/h pro vozidla s naklápěcí technikou a do 120 km/h pro klasické soupravy. Ve stavbě došlo k přestavbě kolejiště železničních stanic Chodová Planá, Mariánské Lázně, Valy u Mariánských Lázní, Lázně Kynžvart, Dolní Žandov a Lipová u Chebu včetně řešení nových nástupišť s mimoúrovňovým bezbarierovým přístupem, novými přístřešky, informačním systémem apod. Realizací uvedených stavebních opatření došlo k zpřístupnění železniční dopravy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace a k celkovému zvýšení kultury cestování. Součástí stavby byla i opatření na minimalizaci negativních dopadů železničního provozu na okolí - jednalo se o protihluková opatření formou protihlukových stěn a individuálních opatření na objektech.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Více informací na stránkách příjemce zde.

Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: