Modernizace žst. Kroměříž


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Zlínský kraj

Přesné místo realizace:
Kroměříž

Datum zahájení: 19.5.2008   Datum ukončení: 30.6.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 12.8.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 309 250 331 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 448 895 530 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 268 061 319 Kč (k 8.12.2021)Video projektu
VIDEO

Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Hlavním cílem stavby "Modernizace žst. Kroměříž" bylo uvést stanici do řádného technického stavu, aby vyhovovala Vyhlášce č. 177/1995 Sb., aktuálním bezpečnostním a hygienickým normám a požadavkům ochrany životního prostředí. Cílem stavby bylo dosáhnout zvýšení bezpečnosti provozu a kultury cestování. Bylo dosaženo zlepšení pracovního prostředí a zázemí pracovišť ve výpravní budově. Dalším cílem byla minimalizace posunů v blízkosti úrovňového přejezdu vysoce frekventované čtyřpruhé komunikace ul. Hulínské a tím ke snížení četnosti jeho uzavírání a tvoření kolon na příjezdu do centra Kroměříže.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace jsou k dispozici na stránce projektu na webu SŽDC -  zde.


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: