Modernizace západní části Praha hl.n., 2.část nást. I - IV


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Hlavní město Praha

Přesné místo realizace:
Hlavní město Praha

Datum zahájení: 7.1.2008   Datum ukončení: 30.4.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 6.8.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 4.11.2011

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 969 185 993 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 764 393 514 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 861 058 020 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt „Modernizace záp. č. Praha hl.n., 2.část, nást. I - IV“ se nacházel v železniční stanici Praha Hlavní nádraží v prostoru 1. - 4. nástupiště. Řešil dokončení modernizace železniční stanice Praha Hlavní nádraží, která je součástí modernizace železničního uzlu Praha, jehož přestavba se postupně uskutečňuje již od 60. let minulého století. Modernizace západní části žst. Praha hl.n., 2.část byla jednou z posledních staveb této přestavby.  

Cílem projektu byla úplná rekonstrukce stavebního a technologického zařízení pro osobní železniční dopravu v železniční stanici Praha Hlavní nádraží v prostoru 1. - 4. nástupiště. Stavba obsahovala i dokončení modernizace podchodů pro cestující pro 1. – 4. nástupiště a zavazadlové tunely v návaznosti na řešení úprav Fantovy budovy v rámci stavby ČD „Rekonstrukce ŽST Praha hl.n.“. Společně s přestavbou (rozšířením) podchodů byla upravena i konfigurace kolejiště a nástupišť pod nádražní halou. Zvýšením nástupních hran nástupišť na požadovaných 550 mm nad TK byly ulehčeny výstupy a nástupy cestujících do vlakových souprav. Zlepšen byl i komfort přístupu a výstupu na nástupiště z podchodů, schodiště byla doplněna pohyblivými eskalátory a výtahy pro osoby se sníženou pohyblivostí. Došlo i k celkové rekonstrukci zabezpečovacího zařízení pro vyšší spolehlivost a bezpečnost železniční dopravy. Zcela nově byl vybudován informační systém pro cestující i vybavení nástupišť drobnou architekturou.
 


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
 Více informací na stránkách příjemce zde.


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: