Silnice I/14 Liberec - Kunratická, 3. etapa


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Liberecký kraj

Přesné místo realizace:
Liberec

Datum zahájení: 12.10.2006   Datum ukončení: 30.6.2008

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.3.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 144 195 947 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 175 093 291 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 129 596 163 Kč (k 9.12.2023)Video projektu
VIDEO

Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Obsahem projektu byla výstavba přeložky silnice I/14 v úseku mezi  Tanvaldskou a Kunratickou ulicí o délce 2 145 m. V délce 1 395 m je v kategorii S22,5/80 tj.   a dále pokračuje v kategorii S11,5/80, tj. 750 m směrem na Jablonec n.N. Součástí stavby bylo i vybudování mostu na místní komunikaci přes I/14    o délce 53 m, lávky pro pěší přes I/14 o délce 40 m a mostu přes místní komunikaci o délce 23 m. Při realizaci stavby došlo i k vybudování dvou protihlukových stěn a přeložkám dotčených místních komunikací a inženýrských sítí. Začátek úseku je za Tanvaldskou ulicí, kde se napojuje na budovanou 2. etapu, pokračuje jižně od pivovaru Vratislavice n.N. nezastavěnou částí a napojuje se na stávající Kunratickou ulici.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:

 Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: