Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:
Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Košice

Datum zahájení: 1.12.2006   Datum ukončení: 31.7.2009

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 23.4.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 19.3.2010

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 1 826 256 935 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 3 645 400 780 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 1 629 470 038 Kč (k 27.9.2022)Video projektu
VIDEO

Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Projekt "Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora - Tábor" byl součástí 4. národního železničního koridoru (IV. TŽK) Děčín státní hranice – Praha – Benešov u Prahy – Tábor – České Budějovice – Horní Dvořiště.

Z vnitrostátního hlediska pak IV. koridor v úseku Praha - České Budějovice spojuje krajské město České Budějovice s hlavním městem Praha. Traťový úsek  Doubí u Tábora– Tábor je současně částí traťového úseku Veselí n.L. - Tábor se silnou příměstskou dopravou aglomerace Planá n.L. – Sezimovo Ústí – Tábor. 

Obecným cílem projektu bylo výrazné zkvalitnění služeb v osobní i nákladní dopravě a zvýšení přepravní výkonnosti zdvojkolejněním tratě. Důležitým cílem projektu bylo zlepšení dostupnosti, snížení externích účinků z dopravy. Zkvalitnění technických parametrů tratě umožnilo zvýšení rychlosti do 160 km/h tzn. zkrácení jízdních dob jak pro osobní tak nákladní dopravu.
 
Realizací projektu bylo dosaženo splnění současných požadavků na interoperabilitu, evropských parametrů a standardů, které vyplývají z mezinárodních dohod AGC a AGTC.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Pro cestující veřejnost realizace projektu zejména přinesla:
  • Zlepšení bezpečnosti prostřednictvím moderního zabezpečovacího zařízení
  • Sníženou přepravní dobu pro všechny cestující (lokální, dálková a mezinárodní doprava) a možné zvýšení frekvence příměstských vlaků na jih od Prahy
  • Snadnější a bezpečnější přístup k vlakům (zvýšená nástupiště s přístupovým podchodem nebo nadchodem, přizpůsobená i pro cestující se sníženou hybností)
  • Zkvalitnění nádražních prostor
Pro zasilatele zboží realizace projektu přinesla:

  • Zvýšení nákladové kapacity (zatížení D4 a skříň UIC-GC)
  • Zvýšení kapacity trati (pro nákladní vlaky bude k dispozici více vlakových cest)
Lidem žijícím podél koridoru realizace projektu přinesla:

  • Snížení hladiny hluku z provozu vlaků (instalace protihlukových bariér, instalace zvukové
  • Eliminaci některých hlučných konstrukcí (přímé připevnění kolejí na kovových mostech nahrazeno zaštěrkovanými kolejemi)
  • Možný přesun ze silniční dopravy na železnici
Více informací na stránkách příjemce zde.


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: