Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Středočeský kraj

Přesné místo realizace:
Benešov, Praha - východ

Datum zahájení: 6.10.2006   Datum ukončení: 31.5.2010

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 19.2.2008

Datum schválení projektu Evropskou Komisí: 21.12.2009

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
1.1 - Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 2 600 257 413 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 4 785 134 635 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 310 305 875 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Optimalizace tohoto traťového úseku nacházejícího se v Středočeském kraji byla jedním z projektů, které měly za účel modernizaci celého 4. tranzitního železničního koridoru ze stanice Děčín státní hranice – Praha – Benešov u Prahy – Tábor – České Budějovice – Horní Dvořiště). 
Tento 23,95 km dlouhý úsek byl  dvoukolejný a elektrifikovaný. Po optimalizaci se zvýšila maximální povolená rychlost z původních 80 km/h na 125 km/h pro vlaky s výkyvnými soupravami a 110 km/h pro konvenční vlaky. Rozsah optimalizačních prací na tomto úseku zahrnoval zesílení železničního spodku, rekonstrukci odvodňovacího systému, zesílení nebo rekonstrukci mostů a podchodů, výměnu železničního svršku (traťové a nadzemní vedení), výstavbu protihlukových opatření v délce necelých 18 km a obnovu řídícího a komunikačního vybavení. 
Optimalizace železniční trati přinesla výrazné zlepšení kultury cestování. Toto se týká jak vlastní plynulosti jízdy, tak odbavování cestujících ve stanicích a zastávkách. Realizací stavby byl zajištěn přístupu pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Zároveň došlo k modernizaci informačního systému, zvýšila se spolehlivost provozu a zkrátily jízdní doby. 
Díky tomu, že projekt byl součástí páteřní železniční sítě v České republice, spojující Prahu s Českými Budějovicemi, cílovou skupinou projektu byli všichni její obyvatelé. Další cílovou skupinou jsou také zahraniční zákazníci využívající toto napojení české železniční sítě s rakouskou.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Další informace jsou k dispozici na stránce projektu na webu SŽDC -  zde.


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: