Silnice I/11 Hrádek - průtah


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Hrádek; Návsí; Bystřice

Datum zahájení: 4.7.2008   Datum ukončení: 30.11.2011

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 18.11.2008

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Oblast podpory:
4.1 - Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 813 601 651 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 943 052 899 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 658 989 661 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba přeložky silnice I/11 do dopravního koridoru s železniční tratí v obci Hrádek. Silnice byla realizována jako polovina čtyřpruhu, v první fázi východní pruh v kategorii S 11,5/80 v délce 3,300 km. Odsazením železniční tratě  vznikl prostor pro vedení směrově rozdělené čtyřpruhové komunikace v kategorii S 22,5/100. Součástí stavby byla i obslužná komunikace v délce 1,886 km v kategorii P 4,0/30, podjezd v délce 59,9 m v kategorii MS2 9,50/8/50 s jednostranným chodníkem,  komunikace pod železniční tratí v kategorii MS2 9,50/8/50 v délce 59,1 m, silnice III. třídy v kategorii S 7,5/50 v délce 761,8 m, úprava silnice III. třídy v kategorii S 7,5/50 v délce 1,3 km vč. autobusových zálivů, 5 mostních objektů v celkové délce 82 m a přeložky inženýrských sítí. Začátek stavby byl za obcí Bystřice, vedla přes celý Hrádek a končila před obcí Návsí.


Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:


Poslední aktualizace údajů: 16.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:

Fotografie - dokončený stav: