Revitalizace trati Frýdlant nad Ostravicí - Valašské Meziříčí


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 1.6.2015   Datum ukončení: 30.6.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 13.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 754 592 939 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 202 408 201 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 640 981 990 Kč (k 30.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce železničního svršku a spodku, mostů, propustků a technologických zařízení na jednokolejné železniční trati Ostrava hl.n. – Valašské Meziříčí v úseku Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm s cílem zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti železničního provozu. Součástí stavby byla rekonstrukce železniční stanice Kunčice pod Ondřejníkem a zastávky Čeladná. V rámci projektu došlo k rekonstrukci 26 přejezdů na uvedeném traťovém úseku.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti dopravy, zlepšení jízdního komfortu a zvýšení traťové rychlosti umožňující zkrácení jízdních dob.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: