Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Cheb - Luby u Chebu


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Karlovarský kraj

Přesné místo realizace:
Třebeň, Velký Luh, Nový Kostel, Skalná

Datum zahájení: 1.7.2015   Datum ukončení: 30.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 10.7.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 74 872 019 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 116 667 208 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 46 746 970 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Jednalo se o regionální trať Tršnice - Luby u Chebu. Trať je jednokolejná, s nezávislou trakcí. Celkem bylo řešeno zvýšení bezpečnosti u 13 přejezdů.Přejezdy P103, P104, P105, P111, P112, P113, P115, P116, P117, P121, P125, P126, P127 byly zabezpečeny výstražným křížem. Na přejezdech byla zřízena přejezdová zabezpečovací zařízení reléového typu s elektronickými doplňky. Přejezdová zabezpečovací zařízení mají pozitivní signalizaci, určené přejezdy jsou vybaveny signalizací pro nevidomé. Kolejové úseky jsou propojeny s počítači náprav, vyhodnocení průjezdu vlaku je provedeno s pomocí směrových výstupů počítačů náprav. Přejezdová zabezpečovací zařízení jsou dálkově ovládaná z pracoviště JOP dirigujícího dispečera v žst. Tršnice. Rychlost jízdy vlaku je přes přejezdy omezena z důvodu nevyhovujících rozhledových poměrů. Vybudováním světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravy na předmětném křížení. Projekt zvýšil plynulost dopravy na pozemních komunikacích především odstraněním dopravní značky P06 "Stůj, dej přednost v jízdě". Zároveň došlo k odstranění některých propadů rychlostí na přejezdech.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Projekt byl v souladu s globálním cílem prioritní osy 3 OPD, kterým je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T. Cílem projektu bylo hlavně zvýšení bezpečnosti na uvedených železničních přejezdech a zvýšená spolehlivost zařízení železniční dopravní cesty s omezením vlivu lidského činitele. Stavba přispěla k plynulosti železničního a silničního provozu.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: