Rekonstrukce vybraných úseků D2 včetně dalších modernizačních opatření


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Jihomoravský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 15.7.2013   Datum ukončení: 30.11.2016

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 27.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 737 815 577 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 1 234 145 654 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 703 266 691 Kč (k 27.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla rekonstrukce a modernizace dálnice D2 v úseku Brno – Břeclav. V rámci projektu byla provedena kompletní rekonstrukce vozovky v jednotlivých etapách vždy po polovině dálnice. U cementobetonové vozovky došlo k vybourání stávajícího krytu a betonáži nové vozovky o šířce 10,75 m, v úsecích s asfaltovým povrchem byla dosavadní vozovka nahrazena novou asfaltovou vozovkou o šířce 10,75 m. Mezi km 42 a 48 byla dosavadní cementobetonová vozovka segmentována a doplněna novými asfaltovými vrstvami. Součástí projektu byla modernizace zádržných systémů na celém uvedeném úseku.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu bylo zlepšení technických parametrů komunikace, zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu a snížení negativních dopadů dopravy na životní prostředí.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: