Dálnice D3, stavba 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec


Příjemce:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Místo realizace projektu:
Jihočeský kraj

Přesné místo realizace:


Datum zahájení: 23.2.2015   Datum ukončení: 31.12.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 5.4.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

Oblast podpory:
2.1 - Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 93 950 838 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 49 447 671 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 49 444 109 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem projektu byla výstavba dálnice D3 v úseku Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Jednalo se o rozšíření stávající silnice I/3 na dálniční profil kategorie D 27,5/120 v délce 5,125 km. Začátek úseku leží za MÚK Veselí-sever, trasa vede západně od Veselí nad Lužnicí směrem k jihu a u Horusického rybníka se napojuje na stavbu 0309/I. Součástí projektu bylo vybudování jedné mimoúrovňové křižovatky, tří dálničních mostů, několika protihlukových stěn a výstavba a rekonstrukce nadjezdů nad dálnicí.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zkrácení jízdních dob.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: