GSM-R na úseku Ostrava-Svinov - Opava


Příjemce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Místo realizace projektu:
Moravskoslezský kraj

Přesné místo realizace:
Třebovice Martinov Děhylov Dobroslavice Háj ve Slezsku Mokré Lazce Štítina Opava Komárov

Datum zahájení: 11.7.2011   Datum ukončení: 11.4.2013

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 3.3.2016

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Oblast podpory:
3.1 - Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T

Zdroj financování EU: Fond soudržnosti

Schválený příspěvek z fondů EU: 29 530 269 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 641 259 872 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 22 147 702 Kč (k 25.9.2022)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Předmětem stavby byla výstavba digitálního rádiového systému GSM-R v železničním úseku Ostrava-Svinov - Opava. Hlavní technologickou částí projektu byla výstavba základnových radiostanic (BTS), které zajišťují šíření signálu GSM-R podél traťového úseku Ostrava-Svinov - Opava a spojení mezi uživatelem sítě a jejím centrálním spojovacím systémem. Projekt řešil pokrytí 28 km trati. S rozšířením sítě GSM-R byla v odpovídajícím rozsahu rozšířena rovněž centrální spojovací a řídící část systému. Centrální část systému se vybavil kartami a licencemi pro nově připojované BTS, uživatelská část sítě byla doplněna uživatelskými terminály pro potřeby organizačních jednotek SŽDC. Doplněna byla také nezbytná pozemní telekomunikační infrastruktura. Výstavba jednotlivých BTS pro mobilní síť GSM-R měla ohraničený lokální charakter. Práce byly orientovány na výstavbu nového stožáru základnové stanice s anténním systémem, na výstavbu nového technologického domku, případně přístrojové skříně pro umístění elektroniky, na pokládku koaxiálních kabelů k anténám, optických kabelů ke sdělovacím železničním sítím a silnoproudých kabelů k napájecím zdrojům nízkého napětí.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Projekt zajistil mobilní telefonní a datovou komunikaci pro potřeby železničního provozu, tj. základní hlasovou komunikaci, komunikaci s jedoucími vozidly, zasílání textových zpráv, datové služby a dále aplikace pro vytváření speciálních uživatelských skupin - posun, konference, dispečerské okruhy apod. Realizací projektu došlo k plnému pokrytí tratě signálem GSM-R v kvalitě, odpovídající mezinárodnímu standardu EIRENE (European Integrated Railway Radio Enhanced Network), potřebné pro nasazení zabezpečovacího systému ETCS úrovně L2. Provoz sítě je slučitelný s rádiovou komunikací používanou v mezinárodním železničním provozu.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: