Výměna dnové obšívky plavidla MS BEATRICE


Příjemce:
Petr Klepetko, fyzická osoba

Místo realizace projektu:
Ústecký kraj

Přesné místo realizace:
Ústí nad Labem-Severní Terasa

Datum zahájení: 20.8.2015   Datum ukončení: 20.11.2015

Datum schválení projektu Řídícím orgánem OP Doprava: 1.4.2015

Projekt schválen v rámci prioritní osy:
6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Oblast podpory:
6.3 - Podpora modernizace říčních plavidel

Zdroj financování EU: Evropský fond pro regionální rozvoj

Schválený příspěvek z fondů EU: 2 311 160 Kč

Celkové náklady projektu včetně DPH: 5 549 006 Kč

certifikováno – příspěvek EU: 2 311 160 Kč (k 2.10.2023)


Zobrazit polohu projektu na mapě

Základní informace o projektu:
Realizace projektu byla nutná z důvodu havarijního stavu plavidla. Dnové ocelové obšívky i podlaha byly za dobu provozu již zkorodované a značně zeslabené, což způsobovalo též zeslabení jak podélné, tak i příčné pevnosti plavidla, což bylo již popsáno v záložce výchozí situace. Projekt byl určen jak pro zachování provozování lodní dopravy, tak i pracovních míst. Cílem projektu byla rekonstrukce, která zajistila další pokračování činnosti. Předložením všech požadovaných dokumentů dle požadavků příslušných orgánů následovala samotná realizace vybraným dodavatelem na základě výběrového řízení.

Aktuální stav:
realizace projektu ukončena

Další informace:
Výměnou obšívky se výrazně zvýšila pevnost plavidla, a to v podélném směru až o 30 % a v příčném směru až o 35 %, tím se zásadně snížilo ohrožení životního prostředí a vody zamořením uniklými ropnými, ev. nebezpečnými látkami z nákladu. Ocelová podlaha, která je oproti dřevěné vodotěsná, významně přispívá k oddělení a zabezpečení přepravovaného zboží v nejexponovanější podponorové části plavidla. Pevným spojením podlahových ocelových desek s konstrukcí lodního tělesa tak došlo k vodotěsnosti podlahy a vytvoření tzv. dvojitého dna.

Poslední aktualizace údajů: 23.10.2017

Fotografie - stav před realizací:
Fotografie - realizace:
Fotografie - dokončený stav: